Baze podataka monitoringa

Baza monitoringa medija centralnih informativnih emisija 01.09.2019. – 31.01.2020. godine

Rezultati monitoringa centralnih informativnih emisija tokom perioda 01.09.2019. – 31.01.2020. godine na televizijama sa nacionalnom frekvencijom (RTS1, B92, Pink, Happy, Prva) kao i na televiziji N1. Baza sadrži podatke o vremenskoj zastupljenosti aktera, tonalitetu njihovog predstavljanja, diskursu izveštavanja, argumentaciji koja se koristi, kao i temama o kojima akteri govore.

Baza monitoringa medija centralnih informativnih emisija 12.08.2017. – 14.11.2017. godine

Rezultati monitoringa centralnih informativnih emisija tokom perioda 12.08.2017. – 14.11.2017. godine na televizijama sa nacionalnom frekvencijom (RTS1, B92, Pink, Happy, Prva) kao i na televiziji N1. Baza sadrži podatke o vremenskoj zastupljenosti aktera, tonalitetu njihovog predstavljanja, diskursu izveštavanja, argumentaciji koja se koristi, kao i temama o kojima akteri govore.