O nama

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) je 2012. godine započeo monitoring medija.  Prvi u nizu je bio monitoring izveštavanja medija u izbornoj kampanji 2012. godine.
Tada je po prvi put u Srbiji monitoring medija sproveden na način da je tokom izborne kampanje vršena javna prezentacija nalaza. Od tada do danas je stvorena respektabilna istraživačka građa o izveštavanju medija ne samo o izborima.

U međuvremenu monitoring medija je unapređen. Uveli smo istraživanje javnog mnjenja kojim merimo stav građana o izbornom ponašanju medija. Takođe, predmet našeg monitoringa su postala istraživanja javnog mnjenja. Tako smo od monitoringa medija došli to monitoringa javnosti.

Monitoring medija se realizuje po najvišim međunarodnim standardima koje su definisali Venecijanska komisija, Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava pri Organizaciji za bezbedost i saradnju i Evropi i Generalni direktorat Evropske komisije (PDF)

Mediamonitor je portal na kojem se:

  • Predstavljaju nalazi monitoringa medija i analiza sadržaja koje sprovodi istraživački tim BIRODI-a
  • Predstavljaju nalazi istraživanja javnog mnjenja, pre svega građana o medijima i integritetu aktera u medijskom prostoru (novinari, mediji, nadležna ministarstva, regulatorna i samoregulatorna tela)
  • Podstiče dijalog između svih aktera, a pre svega građana i novinara u cilju jačanje integriteta i održivosti medija i demokratskog dela javnosti.

Media monitoring koji BIRODI sprovodi se finansira putem projektne podrške i pružanjem usluga savetovanja zainteresovanim akterima za unapređenje ostvarivanja javnog interesa i oblasti medija.